FÖRENINGEN

Fin öring från Källefall Fiskodling (som även levererar fisk till Hökensås Sportfiske)Mjölby Fiskevårdsförening har funnits mycket länge. Det finns protokoll från den 18 april 1963 när det första styrelsemötet hölls. Föreningens verksamhetsområde har sedan dess varit Skogssjön och Svartån (-Mjölby/Östergötland).

Ändamålet från föreningens sida har varit och är att genom sammanslutning av fiskeintresserade personer vid ovannämnda vatten åstadkomma en rationell fiskevård (put and take - fiske) samt skydd mot olagligt och olovligt fiske (citat från det första skrivna protokollet i föreningens historia).

Mjölby Fiskevårdsförening bedrivs av ideellt arbete och är inte till för ett vinstdrivande syfte. Man har ett samarbete med Mjölby Kommun för att tillgodose ett sportfiske för invånarna i Mjölby med omnejd. Föreningen svarar för inplantering (put and take) av regnbågslax och öring. 

På uppdrag av kommunen ansvarar Fiskevårdsföreningen för sportfisket och fiskevården i Skogssjön och i Svartån på sträckan mellan Mjölby Hembygdsgård och nedströms till Liljekonvalj ön. På så sätt är föreningen en av flera aktörer som tillhandahåller regnbågsfiske i Östergötland (och öringfiske i Östergötland).

Inplanteringar av ädelfisk såsom regnbågslax och öring sker årligen till ett värde av ca. 110 000 kr. Detta innebär att upp emot ca. 1500  fiskar med en medelvikt på ca. 6-8 hg sätts ut i vattendragen. Dessa utsättningar fördelas på ca. 3 tillfällen årligen. Det första i samband med fiskepremiären i april, det andra tillfället omkring maj månad samt sensommar/emot hösten. Reservation för avvikelser kan förekomma.