KONTAKT

FISKETILLSYN

Vid frågor angående fisketillsyn vänligen kontakta fisketillsyningsman Mikael Jonsson

mikael_johnsson@bredband.net

FRÅGOR

Allmänna frågor kontakta Roger Ivarsson

rogerivarsson@lokalpost.se