KONTAKT

FISKETILLSYN

Vid frågor angående fisketillsyn vänligen kontakta fisketillsyningsman Mikael Jonsson 

micke_johnsson@outlook.com

FRÅGOR

Allmänna frågor kontakta Roger Ivarsson

rogerivarsson@lokalpost.se